Будівельно-монтажне відділення

Будівельники та енергетики - це особливий народ.

Будівельники та електромонтажники - це особливий народ. На них не раз покладали свої надії прихильники широкої індустріалізації. Вони завжди несли у своїй роботі величезну відповідальність і майже завжди виправдовували всі очікування. Згадаймо, кому ми зобов’язані успіхом в грандіозних будівництвах і створенні найрізноманітніших цивільних, промислових  та енергетичних об’єктів, звичайно ж нашим шановним будівельникам. З розвитком нових технологій, робота будівельників стає все більш ефективніше, проте це все одно залишається одним з найбільш трудомістких занять. Всі знають, що хороші будівельники завжди високо цінувалися. Будь який керуючий фахівець скаже, що високий професіоналізм - це запорука високої якості виконаних робіт.

Студентів навчають:

Кваліфіковані фахівці зі стажем педагогічної та виробничої діяльності, які мають власні методичні розробки для виконання практичних, лабораторних робіт, курсових і дипломних проектів.

Студенти вивчають:

Відповідно до освітньої професійної програми такі цикли дисциплін: гуманітарної та соціально-економічної підготовки, природничо-наукової, професійної та практичної підготовки.

Студенти проходять:

Навчальну: слюсарно-механичну та електромонтажну практику, виробничу: технологічну та переддипломну практику.

Усі студенти проходять практичне навчання в лабораторіях і майстернях. Проходження технологічної та переддипломної практики за спеціальністю здійснюється на підприємствах міста та регіону.

Матеріально-технічна база:

На циклових комісіях спеціальностей є спеціалізовані лабораторії: електричних вимірювань, електричних машин, основ промислової електроніки та мікропроцесорної техніки, електрообладнання електростанцій і підстанцій, будівельних матеріалів, геодезії. 

Спеціальність  – «Будівництво теплових і атомних електростанцій»

 

за спеціальністю проходять підготовку для роботи на будівництвах атомних та теплових електростанціях, промислових та цивільних спорудах. Молодші спеціалісти мають право працювати на посадах виконроба, старшого майстра, майстра зі спорудження теплових і атомних електростанцій, промислових та цивільних споруд.

Навчаючись за цією спеціальністю, студенти набувають професійні навички і знання в області технології та організації будівельного виробництва, вчаться самостійно складати проектно-кошторисну документацію, пізнають економіку галузі, організацію праці, планування роботи, управління колективом, законодавчі та нормативні документи в галузі будівництва і житлово - комунального господарства. На заняттях студенти опановують програмний пакет ArchiCAD.

Виконають курсові проекти з дисциплін:

  • Цивільні та промислові будівлі
  • Організація будівельного виробництва
  • Економіка та планування в будівництві

Пройдуть практики:

• Для отримання первинних професійних навичок на 2 курсі (геодезична) - загальна тривалість 3 тижня

• За профілем спеціальності на 3 курсі (на виробництві 15 тижнів)

• Переддипломна 4 тижні (кваліфікаційна стажування 8 тижнів) на підприємствах міста та регіону

Випускники успішно працюють на будівництві житлових і громадських будівель, промислових об'єктів; в проектних організаціях, займаються обслуговуванням і реконструкцією будівель і споруд.

 

 

Спеціальність – «Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем».

 

Молодші спеціалісти працюють з електроустаткуванням станцій та підстанцій.

Студенти, які закінчили технікум із цієї спеціальності, можуть працювати на посадах:

  • технік по наладці і виробничої діяльності підприємства;
  • Енергетик виробництва, цеху, дільниці, енергодиспетчера;
  • Технік по наладці і випробуванням;
  • Майстер зміни, дільниці, цеху, майстер по ремонту. виконроба, старшого майстра, майстра з монтажу та наладки електроустаткування електростанцій та підстанцій.

Это интересно