Няпрями підготовки

Слов’янський енергобудівний технікум

 

Ліцензія: Серія АЕ № 270946   дата видачі 02.07.2013р.

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

Наявний ліцензований обсяг відповідно до діючої ліцензії

Перерозподіл ліцензованого обсягу за Переліком галузей знань та спеціальностей 2015 року

Шифр та найменування галузі знань

Код та найменування напряму підготовки (спеціальності)

Ліцензований обсяг

Шифр та найменування галузі знань

Код та найменування спеціальності

 

Ліцензований обсяг

денна форма навчання

заочна форма навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

0507

Електротехніка та електромеханіка

5.05070101

Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем

50

40

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

180

95

5.05070103

Електропостачання

30

-

5.05070104

Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

50

40

5.05070107

Монтаж і експлуатація засобів автоматики електричних систем

50

15

0601 Будівництво та архітектура

5.06010112

Будівництво теплових і атомних електростанцій

50

50

19

Архітектура та будівництво

192

Будівництво та цивільна інженерія

50

50

Всього:

 

230

145

Всього:

 

230

145

 

akt-uzgodzhennya.pdf [100,42 Kb] (cкачиваний: 26)


Это интересно