Запрошуємо на навчання всіх бажаючих здобути актуальні у будь-який час професії з можливістю подальшого зростання.

  Наші випускники успішно працюють на підприємствах України, таких як: Слов’янська ТЕС; Краматорське ПЕМ;    Слов’янський РЕМ; Краснолиманський РЕМ; Барвінківський РЕМ; ВАТ «Слов’янський завод високовольтних ізоляторів»; ВАТ «Бетонмаш»; Державне підприємство «Укрпромводчормет» та інші

  

 «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд» за спеціальністю проходять підготовку для професійної діяльності на будь-яких промислових, сільськогосподарських та цивільних об’єктах із монтажу, наладці, ремонту та експлуатації електроустаткування на різних посадах. Можуть працювати: техніком з наладки, техніком-конструктором, техніком-лаборантом електроустановок, електромонтером з ремонту і обслуговування електрообладнання, електромонтером диспетчерського обладнання.

 

«Монтаж і експлуатація засобів автоматики електричних систем» за спеціальністю проходять підготовку для роботи на електростанціях, підприємствах електричних мереж, у проектних, ремонтних та налагоджувальних організаціях з обслуговування та ремонту електрообладнання, пристроїв релейного захисту та автоматики, а також з проектування електричної частини енергетичних об’єктів на посадах техніка, старшого майстра, начальника зміни.

 

«Електропостачання» за спеціальністю проводять підготовку для роботи на залізничному транспорті з експлуатації пристроїв електропостачання тягових підстанцій, контактної мережі, ремонтно-ревізійних дільниць і в районах електропостачання, механічних майстернях, енергомеханічних заводах, дорожніх електромеханічних лабораторіях на посадах техніка, електромеханіка, а також, після придбання стажу практичних робіт енергодиспетчера, майстра.

 

«Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем». Молодші спеціалісти працюють з електроустаткуванням станцій та підстанцій. Студенти, які закінчили технікум із цієї спеціальності, можуть працювати на посадах: технік по наладці і виробничої діяльності підприємства; енергетик виробництва, цеху, дільниці, енергодиспетчера; технік по наладці і випробуванням; майстер зміни, дільниці, цеху, майстер по ремонту, виконроба, старшого майстра, майстра з монтажу та наладки електроустаткування електростанцій та підстанцій. 

 

«Будівництво теплових і атомних електростанцій» за спеціальністю проходять підготовку для роботи на будівництвах атомних та теплових електростанціях, промислових та цивільних спорудах. Молодші спеціалісти мають право працювати на посадах: виконроба, старшого майстра, майстра зі спорудження теплових і атомних електростанцій, промислових та цивільних споруд, технік-будівельник, сметчика. Навчаючись за цією спеціальністю, студенти набувають професійні навички і знання в області технології та організації будівельного виробництва, вчаться самостійно складати проектно-кошторисну документацію, пізнають економіку галузі, організацію праці, планування роботи, управління колективом, законодавчі та нормативні документи в галузі будівництва і житлово - комунального господарства. На заняттях студенти опановують програмний пакет ArchiCAD. Випускники успішно працюють на будівництві житлових і громадських будівель, промислових об'єктів; в проектних організаціях, займаються обслуговуванням і реконструкцією будівель і споруд. 


Это интересно